Search form

Jut 1:6

6Na tana ka has. U palair u angelo i sigali a man nipepeito te hala rien e Sunahan, ba nori i hipus ba neto a han i taren i Kolö. Be Sunahan e kits kap ratei u angelo teka a man ka te hereri u tsien, ba nori e ka nitoa ria tara makum te kuhil koruna antunana te butuna romana u lanin hahuna pan.