Search form

Jut 1:9

9Kaba a angelo a tsunono pan e Maikel e ma ranga homi uai teka. Poata te hiararanga sei sileia ere Maikel mere Satan a tuanreine Moses, e Maikel e ma katoei tu ranga tu omi tere Satan ba te kot nanen. E moa. Nonei e poe lasi, “A Tsunono te hahune nou romana lö.”