Search form

Luk 1:39

E Maria e na tarei e Elisabet

39Tara poata teka be Maria e takeina me la boroboro uana tara toa taun te kaia tara pokus tara provins i Judia.