Search form

Luk 1:51

51Nonei e haruto nena a nitagala i tanen, ba nonei te rura rena u katun u hihipus.