Search form

Luk 1:67-68

E Sekaria e kato u ranga tara propet

67-68Be tamana pien e Sekaria e saputu mena u Namnamei u Goagono, ba nonei e katoena u ranga tara propet me poiena,

“Ara gi solosei e Sunahan a Tsunono ni Israel! Taraha, nonei e mi taguhu rena ra u katun i tanen, ba te sakahis pouts rena ra.

69Nonei e habutsena a tsonun mammam a tagala te go taguhu rio ra, a hatutubunei tere Devit, a katunun kui tara Tsunono.