Search form

Luk 10:10-11

10-11Kaba te butu mia limiu tara toa taun bu katun te ma haniga rari romana limiu, ba limiu te na tuol moa i kalana i iahana taun ba te poemiu, ‘Alam e tohu ba nem u koahu tara taun i tamilimiu te rokotona i moumulam! A ka teka e haruto nena te raharaha mera nei limiu e Sunahan. Alimiu go hakats haniga iam: a Nipepeito tere Sunahan e la hasusuku hakapa uama i tamilimiu, kaba limiu e rama tsiponmiu!’ Alimiu go mar ranga uamou teka. 12Na lia e ranga mera golimiu, turu lanin hahuna tere Sunahan u katun tara taun teka e lue riou a nihahuna te pan bala nenou a nihahuna turu katun u omi i Sodom.” E Iesu e ranga u teka.