Search form

Luk 11:4

4Alö go lu ban a man ka man omi tu kati lam ba te solopale men, taraha alam e roron solopala hasem a man ka man omi turu katun hoboto ti kato homiia i tamulam.

Na lö go ma hala merai lam tara tou hiamus.’”

Pal singo e kapa.