Search form

Luk 12:50

50A tou baptaisina turu kamits e alose nolia, na torir e tiama koru silena te ga butu hakapa uen.