Search form

Luk 13:12

12Tara poata te tareia e Iesu nonei a tahol, ba nonei e ngöe nen me ranga menen, “A tsi tahol, alia e lu ba negu a nimate i tamulö!”