Search form

Luk 13:16

16Na tahol teka, a toa hatutubunei tere Abraham, te pile kapin e Satan turu 18 u hiningal. Na nonei e tatei tapurese ba has nena a tou kits i tanen turu Lan u Goagono.”