Search form

Luk 13:6

U roein fik te moa ta hua e haharoei nena a katun te moa ta markato ta niga

6Be Iesu e ranga mera neien u haharoei teka. “A katun e ka mei u roein fik te pusukuia tara kuin gerep i tanen. Nonei e na sake ta hua me lagi sakesakena.