Search form

Luk 13:8

8Ba katunun kui e ranga palisina, ‘Hakei e ga ka, a tsi tsunono, turu toa u hiningal puku teka. Ba lia te kaho hahise gen romana ba te hakeiegu u tei.