Search form

Luk 15:3-4

3-4Be Iesu e ranga mera teien u haharoei teka, “Sanena te go ka meia ta toa i tamilimiu a 100 tara sipsip ba toa i taren te taiana, gaha te ga katoen? Nonei e ga la bar u 99 u sipsip tara makum i taren ba te na sakiena a sipsip te taia antunana te ga sabe pouts menien. 5Poata te sabe poutse nen a ka te taia, ba nonei te sasala koruna ba te hopue nen i halahalanen.