Search form

Luk 18:31

E Iesu e ranga hatopisein a tou mate i tanen

(Matiu 20:17-19, Mak 10:32-34)

31Be Iesu e lu halhal rena a 12 a katunun tsitsilo i tanen me poiena, “Hengo iam! Ara e la uara i Jerusalem, na mamana ka ti kolotein u propet te ga butuia i tar e butu hamana noa nonei tara han.