Search form

Luk 18:40-41

40-41Be Iesu e tuoluto me ranga nena a katun a matakiau e gi na piou nia i tanen. Poata te la hasusuku men, be Iesu e rangatse ten, “Aha te ngile mulö te go kati lia i tamulö?” Ba nonei e ranga palisina, “O Tsunono, alia e ngilin taragu.” 42Be Iesu e poieto i tanen, “Bara, alö go tara pouts! U nihamana i tamulö te kato haniga poutse nolö.”