Search form

Luk 2:13-14

13-14Ba toa ami pan turu angelo ri Kolö e singotei butu gono mena a angelo teka. Ba nori e soloseier e Sunahan me poier,

“Solosei iam e Sunahan i Kolö i iasa koru!

Na tara han i puta, a barebana te haniga rena e Sunahan e tatei ka ria tara masalohana!”

15Poata ti la ba rien u angelo ba te la poutsur i Kolö, bu katunur turu sipsip e hiararangar me poier, “Ara gi topei la i Betelehem ba ra te na tare rou a ka te butu lala, te hatei rala lei ra a Tsunono.”