Search form

Luk 20:3-4

3-4Be Iesu e ranga palis raten, “Alia e rangata has ragi limiu u toa u harangata. Hateie mumo lia, ime te lueia e Jon a nitsunono te ga baptais merien u katun? Tere Sunahan, tsi tara katun tun?” 5Ba nori e hiarangrangata poutsur me poier, “Aha te gi poei ra? Te gi poe meni ra, ‘E Jon e ka mei a nitsunono tere Sunahan,’ be Iesu te poe nou i tarara, ‘Ga taraha tsiponi tu ma hamana memi limiu e Jon?’