Search form

Luk 20:42-43

42-43E Devit noa has te poei turu buk turu Sam,

‘A Tsunono e poei tara Tsunono i tar,

Gumia teka tara pal matou i tar, e popona te hale goi lia lö u katun te paköe riou lö ba lö te na pita-puta ramoen.’

44E Devit e ngöei a katun teka ‘A Tsunono.’ Gime te mar hatubuna uana e Mesaia tere Devit?” Kaba e moa ta katun te ga ranga palis.