Search form

Luk 20:45-46

E Iesu e poei, “Hanei sil riam u tson hihatuts turu Lo”

(Matiu 23:1-36, Mak 12:38-40)

45-46A poata ti hengo hobotoia u katun i tanen, be Iesu e poieto turu katunun tsitsilo i tanen, “Hanei sil riam u tson hihatuts turu Lo. Nori e ngilin hula la koru mier a hasobu a ngahangaha i taren, ba te ngil koruer u katun e gi hapan rien tara toana. Na nori e ngil koru haser e gi gumia turu gumgum u niga i matar u katun i iahana luman lotu na turu gumgum tara pal kapan tara kannou. 47Nori e roron katoer u singon lotu u ngahangaha turu rung tun, ba te lu tsipon beri a peisaren a man ka turu amoba. Ba nori te luer romana a nihahuna a omi koru.”