Search form

Luk 20:9

U haharoei turu katun u omi ti taratara kapin a kuin gerep

(Matiu 21:33-46, Mak 12:1-12)

9Be Iesu e ranga mera nei u katun u haharoei teka, “A toa katun e lebei a kuin gerep, ba nonei e hataratara kap tun rena u palair u katun a kuin gerep teka me hakuin moni nanen, ba hapalana moni e la uato tara katun terena kui. Ba nonei e la uato tara toa han i lehana me na ke iena a poata a ngahangaha koru.