Search form

Luk 21:12

12Kaba i mam te ga butuia romana a man ka teka, ba limiu te pile kap rariou romana ba te kato homi pinopino rariou romana. Alimiu e kot raria romana i iahana u luman lotu turu Jiu ba te haka raria tara luman karabus. Na limiu e lu merari romana i matar u king na turu gamman te hamana uami limiu i tar.