Search form

Luk 21:16

16A pal katun i tamilimiu e hala rario romana limiu turu pakö, u tamamilimiu nu tsinamilimiu nu toulamilimiu nu hahikapien i tamilimiu. Na palabi i tamilimiu e kato hamate rariou romana.