Search form

Luk 21:24

24A palai e ngats hamate rari romana u kilatan hiatatung, ba palai te karabus rer romana ba te la merari romana tara mamana han pan i lehana. Ba barebana te halhal ria turu Jiu e tötö homier romana a taun i Jerusalem ba te tara kap naren popona te ga kapa u romana a poata turu katun halhal teka.”