Search form

Luk 21:5-6

E Iesu e rangein te ga omi u romana a Luman Lotu Pan

(Matiu 24:1-2, Mak 13:1-2)

5-6Ba palabir u katunun tsitsilo i ranga sileto a Luman Lotu Pan me poier, “Ruto u tara man hatu a man niga na tara man ka man taratara haniga ti halei a barebana tara luma tere Sunahan!” Be Iesu e poieto, “Hakats niam a man ka teka te rute milimiu. A poata e la nama romana be moa ta toa ta hatu teka te ga ka lelia romana tara makum i tanen. Nori hoboto koru e lapo ba raria romana i puta.”

A poata a omi koru

(Matiu 24:3-14, Mak 13:3-13)

7Ba nori i rangate ten, “Tson Hihatuts, i hangisa te baba naria romana u hatu teka? Na saha hiharuts te haruto nena romana a poata te katsin butuna romana a ka teka?”