Search form

Luk 22:1

U korupakö te gi atung meni e Iesu

(Matiu 26:1-5, Mak 14:1-2, Jon 11:45-53)

1A poata e susuku hakapa tara Kannouna tara Beret te moa ta Yis, ti ngö hasei a Kannouna turu Paska.