Search form

Luk 22:31

E Iesu e hatei mamin te ga holis u e Pita

(Matiu 26:31-35, Mak 14:27-31, Jon 13:36-38)

31Be Iesu e poieto tere Pita, “Saimon, Saimon, hengo! E Satan e rangata hatagala sil te ga tohala merien romana alimiu hoboto, ne Sunahan e haniga. A nitolaha teka tere Satan e here nei a katun te lu katsena a kannou a niga na bita.