Search form

Luk 24:42-43

42-43Ba nori i hale teien a makumun iena a mösa, ba nonei e lue ten me noue nen i mataren. 44Ba nonei e poiena i taren, “Nonei koru a man ka teka tu ranga merai lia limiu tara poata tu ka gono noa meria lia alimiu: a mamana ka ti koloto nilia tara Buk tere Moses na tara buk turu propet na turu Sam e ga butu hamana koru.”