Search form

Luk 24:45-46

45-46Ba nonei e kalatseto u hakhakats i taren te gi atei sil menien u Buk u Goagono, me poiena i taren, “A man ka teka i kolotein: e Mesaia e ga sagohi u kamits ba te matena ba te toatoa poutsna tara tou mate i tanen turu hatopisanu lan. 47Na ka teka i koloto hasin: u bulungana teka e gi rarareia turu hun katun hoboto i puta ba te taniana i Jerusalem — u katun te habirits ba ner u markato nu hakats u omi i taren ba te hamana uar tere Mesaia, e Sunahan e tatei lu ba nena u markato u omi i taren ba te tara pouts ranen.