Search form

Luk 24:8-9

8-9Ba tohaliou e hakats sabe pouts ner u ranga teka, me kopis pouts uar i han me na ranga naria a ka teka tara 11 a katunun tsitsilo na tara palai hoboto has. 10A tohaliou teka ere Maria Matalina ne Joana, ne Maria e tsinane Jemis. Nori nu palair a tohaliou ti ka gono meren i ranga mera tei u aposol a man ka teka.