Search form

Luk 3:25

25Josep e tamanen e Matataias.

Matataias e tamanen e Emos.

Emos e tamanen e Neham.

Neham e tamanen e Eslai.

Eslai e temanen e Nagai.