Search form

Luk 3:33

33Nason e tamanen e Aminadap.

Aminadap e tamanen e Admin.

Admin e tamanen e Arni.

Arni e tamanen e Hesron.

Hesron e tamanen e Peres.

Peres e tamanen e Juda.