Search form

Luk 3:37

37Lemek e tamanen e Metusela.

Metusela e tamanen e Inok.

Inok e tamanen e Jeret.

Jeret e tamanen e Mahalaliel.

Mahalaliel e tamanen e Kenan.