Search form

Luk 4:1

E Satan e tolahi e Iesu

(Matiu 4:1-11, Mak 1:12-13)

1E Iesu e saputu mei u Namnamei u Goagono tere Sunahan me la ba nena a Ramun i Jodan. Bu Namnamei tere Sunahan e peigi mena teien i iahana latu pinopino.