Search form

Luk 4:41

41U mate u omi has i la bar u katun u para, me ku hohomir me poier tere Iesu, “Alö a Pien tere Sunahan!”

Be Iesu e ranga hatagala mera nen me hapiu nena te gi ma tatei ranga uaien, taraha nori i atei sil nonei e Mesaia.