Search form

Luk 8:40

A pien tahol tere Jairas, na tahol te hasebeleia turu hasobu tere Iesu

(Matiu 9:18-26, Mak 5:21-43)

40Poata te tuku poutsia e Iesu i hapalana ramun, ba barebana e sasala mer te la pouts uamen, taraha nori hoboto i hahalose ien.