Search form

Luk 9:1

E Iesu e halan a toukui tara 12 a aposol i tanen

(Matiu 10:5-15, Mak 6:7-13)

1E Iesu e ngö gugoner a 12 a aposol i tanen me hala rane ien a nitagala pan te gi tatei tsuga meien u mate u omi hoboto na te gi kato haniga pouts meri u katun te ka mer a man nimate has.