Search form

Luk 9:30-31

30-31Ba elasolana katun e songots butu merima u ualesalana i Kolö me ranga gono mer e Iesu. Nori ere Moses mere Ilaitsa, u propetir i manasa ti mate. Ba nori e ranga gono mier e Iesu te na mate noien i Jerusalem ba te hakapena u ngil tere Sunahan. 32Tara poata teka e Pita na pala ti ka gono meien i topi koru me sohor. Kaba nori i tagule me ruter u ualesala tere Iesu na elasolana katun ti tuol gono meien.