Search form

Luk 9:7

A nitutu tere Herot

(Matiu 14:1-12, Mak 6:14-29)

7E Herot a Kingina i Galili e hengoen a mamana ka te kato e Iesu ba nonei e tutu nena a ha koru te butu, taraha a barebana i rangein e Iesu me poier, “E Jon a Tsonun Baptais e takei poutsia tara tou mate i tanen!”