Search form

Mak 1:20

20Ba nonei e ngö ranen e gi la gono meien. Ba nori e la ba hamanasa ner e tamaren e Sebedi ba te kana tara tsi tolala nu tsonun kui. Ba nori a elasolana e la gono mer e Iesu.