Search form

Mak 1:21

A mate a omi e sesei a katun

(Luk 4:31-37)

21Nori i la u tara toa taun te ngöeri Kapeneam. Ba turu tana u Lan u Goagono turu Jiu, e Iesu e tasuia tara luman lotu me hatanian hihatutsina.