Search form

Mak 1:34

34Be Iesu e kato haniga reiena u katun u para ti ka mei u mamana u mar nimate, me tsuga rena u mate u omi u para. Ba nonei e hakokomoto rena u mate, taraha nori i atei sile ien.