Search form

Mak 1:43-44

43-44Be Iesu e ranga hatagala menen me poiena, “Hengo haniga. Alö go ma hateii ta toa ta katun. Alö go la hamatskö u tara pris ba nonei te na rutsena a peisamulö te niga pouts uanen. Ba lö te hale moien a kan hats te haruto nena a toba e kapa hamana, te ranga u e Moses i manasa, ba barebana te atei sile riou a toba i tamulö e kapa koru.” Be Iesu e ranga hakapana ba te hala borobore nen. 45Kaba a tson teka e la me na habulungana nena a ka teka turu han hoboto. Be Iesu e ma antuna nei te go la u i iahana taun i matar u katun, taraha a barebana e namos gono beren. Kaba nonei e kaia tara man makum pinopino te moaia ta katun, bu barebanar tara mamana han hoboto e la uar i tanen.