Search form

Mak 10:17

A tson moni

(Matiu 19:16-30, Luk 18:18-30)

17E Iesu e hatania leli a nilala i tanen ba toa tson e pieta uanama i tanen me mi hatukununa i matanen me rangatse nen, “Tson Hihatuts a niga, aha te go kati lia ba lia te luegu a nitoatoa te ka nitoana?”