Search form

Mak 10:35

E Jemis ne Jon i ngil e gi pan

(Matiu 20:20-28)

35E Jemis ne Jon a galapien tere Sebedi i la uama tere Iesu me poier, “Tson Hihatuts, alam e ngilem alö go kato bera mei lam a ka te rangatse milam alö.”