Search form

Mak 12:28

U masaka u kapan tere Sunahan

(Matiu 22:34-40, Luk 10:25-28)

28A toa tson hihatuts turu Lo e hengo ti hiarangrangata uen. Ba nonei e hengo sabiena te ranga palis haniga meni e Iesu u Sadiusi, ba nonei e la hasuksuku nama me rangatse nen, “Sahu masaka te panina turu masaka hoboto tere Sunahan?”