Search form

Mak 12:41

A amoba e halan a monin hitaguhu turu lotu

(Luk 21:1-4)

41E Iesu e gamon gum halehana ban a makum turu moni i iahana Luman Lotu Pan ba te tara uana turu barebana ti lapo hongein a monin hitaguhu turu bokisin moni. Bu katunun moni u para te lapo hongo ner a moni pan.