Search form

Mak 13:13

13Bu katun hoboto te pakö sil rari romana limiu alia. Kaba u katun te pile kap ner romana a markato tere Sunahan tara poata a omi teka ba te ma hapolasari, e Sunahan e lu pouts mera noien i tanen.”