Search form

Mak 13:22

22U Mesaia gamogamo nu katun u gamogamo te ngöeri romana a peisaren u propet tere Sunahan e butur romana. Ba nori te katoer romana u hiharuts pan na man mirakul. Taraha, te gi antuna uen ba nori te gamo rer romana u katun has te hopu kapir e Sunahan.