Search form

Mak 13:3-4

A poata a omi koru

(Matiu 24:3-14, Luk 21:7-19)

3-4E Iesu e gumia turu Pokus tara Roein Olip ba te tara uana i Luman Lotu Pan. Ere Pita mere Jemis ne Jon ne Endru i ka pepeisa gono meien me poier i tanen, “Hatei ramei lam i hangisa te butuna romana a ka teka, na hatei has ramei lam a hiharuts te haruto nanou a poata te ga butu mei romana a man ka teka.”

5Be Iesu e tanian hatuts ranen ba te poiena, “Hanei sil iam te go gamo meri ta katun alimiu.