Search form

Mak 14:16

16Bu katunun tsitsilo i lato me la uar i taun, ba nori e na sabier a mamana ka te kato u te ranga uama e Iesu. Ba nori e kato hamatsköer a kannouna turu Paska.